West Ham ký hợp đồng mùa hè đầu tiên cho quốc tế Maroc Nayef Agud với giá 30 triệu bảng