Việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee cũng có thể được thực hiện khi Bayern Munich ngỏ cánh cửa chuyển đến West Ham