David Moyes cung cấp một bảng danh sách cầu thủ có bổ sung thêm Jarrod Bowen