Ben Johnson của West Ham xác định chính xác một lĩnh vực anh ấy cần cải thiện để có thể lấy lại hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ nước Anh